Nicosia, Akis Express (Kennedy) – (Near our Store))