Nicosia, Akis Express (Akaki) – King of Toys Online & Retail Toy Shop